ReadyPlanet.com
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์

 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์  พร้อมให้บริการแล้ว !!

" ผู้ประกันตนโรงพยาบาลเทพปัญญา อายุ 50 ปีขึ้นไป เข้ารับบริการได้เลย ไม่เสียค่าใช้จ่าย "

เริ่ม 1 พฤษภาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

 

ฉีดก่อน มีภูมิก่อน....

  • ป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ 70-90 % 
  • ลดการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
  • ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน

 

ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลเทพปัญญา

 

 

นัดหมาย / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ 052-088999 ต่อ 1077 , 1078