ReadyPlanet.com
ตรวจสุขภาพประจำปี 2567

 สุขภาพดีเพราะเราดูแล 

โรงพยาบาลเทพปัญญา พร้อมให้บริการ !!

ขอเรียนเชิญผู้ประกันตน ทุกโรงพยาบาล เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2567 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

(รายการตรวจตามช่วงอายุที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด)

 

 

สามารถนัดหมาย/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ 052-088999 ต่อ 1077 , 1078