ReadyPlanet.com
dot dot

 

 รับสมัครงานด่วน

ติดต่อแผนกธุรการ 

053852590 ต่อ 3402

 

ตำแหน่งเภสัชกร Part Time / Full Time    จำนวนหลายอัตรา 

คุณสมบัติ : เพศ หญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี 

                  มีใบประกอบวิชาชีพ

                  สามารถทำงานเป็นกะได้


ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพประจำ        จำนวนหลายอัตรา

คุณสมบัติ : เพศ หญิง      อายุไม่เกิน  35  ปี   

                   มีใบประกอบวิชาชีพ

                   สามารถทำงานเป็นกะได้ 


       
         

       

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 


 

     


 

      

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
Copyright © 2010 All Rights Reserved.