ReadyPlanet.com
dot dot

 

 

 


รับสมัครงานด่วน

ติดต่อแผนกธุรการ 

052088999 ต่อ 8400

 

 

ตำแหน่งแผนกงาน ช่างแอร์     จำนวน  1  อัตรา 

คุณสมบัติ  :  จบการศึกษาระดับวุฒิ ปวส.

                   สามารถทำงานเป็นกะได้ 

 

ตำแหน่งนักรังสีเทคนิค       จำนวน   2  อัตรา 

คุณสมบัติ  :    มีใบประกอบวิชาชีพ

                       สามารถทำงานเป็นกะได้ 

 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนกประสัมพันธ์                    จำนวน   1  อัตรา 

คุณสมบัติ  :  เพศหญิง/ชาย           

                  จบการศึกษาระดับวุฒิ ปวส. หรือ เทียบเท่า

                  สามารถทำงานเป็นกะได้ 

 

ตำแหน่งพนักงาน ผู้ช่วยพยาบาล        จำนวนหลายอัตรา

คุณสมบัติ :  เพศ หญิง            อายุไม่เกิน  30 ปี

                 มีใบแสดงคุณวุฒิที่สำเร็จหลักสูตรวิชาพนักงานผู้ช่วยทางพยาบาล

                วุฒิมัธยมการศึกษาปีที่ 6  หรือ เทียบเท่า 

                สามารถเข้าเวรได้ทั้งกะ เช้า บ่าย ดึก 

 

 

 

 

 

  

    

         

       

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 


 

     


 

      

dot
dot
dot
dot
Copyright © 2010 All Rights Reserved.