ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
โรงพยาบาลเทพปัญญา

ศูนย์อุบัติเหตุ โรงพยาบาลเทพปัญญา

โรงพยาบาลที่มุ่งเน้นการรักษาผู้ป่วย และการเป็นศูนย์สำรองเตียงทางด้านการผ่าตัดในผู้ป่วยโรคทางสมองของจังหวัดเชียงใหม่ โดยพัฒนาให้เป็นศูนย์อุบัติเหตุแห่งแรกของโรงพยาบาลเอกชนในเชียงใหม่ มีการพัฒนาระบบแพทย์เฉพาะทาง โดยเฉพาะแพทย์ศัลยกรรม สำหรับการตรวจรักษาตั้งแต่แรกรับอยู่ประจำตลอด 24 ชั่วโมง สามารถทำการผ่าตัดฉุกเฉินได้ทันที ไม่ต้องรอการ consult ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็ว สามารถรักษาชีวิตของผู้ป่วยได้เพิ่มมากขึ้น

 

 

 

 รับสมัครงานด่วน

 

ติดต่อแผนกธุรการ 

 

052088999 ต่อ 8400