ReadyPlanet.com
dot dot

 

 

เพิ่ม เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ได้ 

053-852590 , 053247333


รับสมัครงานด่วน

ติดต่อแผนกธุรการ 

052088999 ต่อ 3402

 

 

 

ตำแหน่งเลขาประจำ  Ward              จำนวน       1   ตำแหน่ง 

คุณสมบัติ : เพศหญิง        อายุไม่เกิน  35 ปี 

                                         วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. 

 

ตำแหน่ง พนักงานบัญชี         จำนวน      1  ตำแหน่ง  

คุณสมบัติ : เพศหญิง             อายุไม่เกิน    35  ปี 

                                              วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 

 

ตำแหน่งพนักงานยานยนต์       1   ตำแหน่ง

คุณสมบัติ: เพศ ชาย     อายุไม่เกิน  35 ปี

                มีใบขับขี่รถยนต์ประเภท 1 , 2 

                ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

                สามารถทำงานเป็นกะได้ 

 

                                

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ                   จำนวนหลายอัตรา

 คุณสมบัติ :   เพศ หญิง      อายุไม่เกิน  35  ปี   

                             มีใบประกอบวิชาชีพ

                      สามารถทำงานเป็นกะได้ 

 

ตำแหน่งพนักงาน ผู้ช่วยพยาบาล        จำนวนหลายอัตรา

คุณสมบัติ :  เพศ หญิง            อายุไม่เกิน  30 ปี

                 มีใบแสดงคุณวุฒิที่สำเร็จหลักสูตรวิชาพนักงานผู้ช่วยทางพยาบาล

                วุฒิมัธยมการศึกษาปีที่ 6  หรือ เทียบเท่า 

                สามารถเข้าเวรได้ทั้งกะ เช้า บ่าย ดึก 

 

พร้อมบริการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในระยะพักฟื้น

ส่วนตัว สะดวกสบาย ปลอดภัย

 

 

 

 

 

 

 

  

    

         

       

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 


 

     


 

      

dot
dot
dot
dot
Copyright © 2010 All Rights Reserved.