ReadyPlanet.com
dot dot

 

 

 

 

รับสมัครงานด่วน

ติดต่อแผนกธุรการ 

052088999 ต่อ 3402

 

ตำแหน่งพนักงานโอเปอเรเตอร์         จำนวน        1    ตำแหน่ง

คุณสมบัติ  :  เพศหญิงอายุไม่เกิน  30 ปี

                   จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

                   สามารถเข้างานเป็นกะได้ 

ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์   1    ตำแหน่ง  

คุณสมบัติ : เพศหญิง  อายุไม่เกิน  30 ปี

                 จบการศึกษา ปริญญาตรี 

                 สามารถเข้างานเป็นกะได้ 

 

ตำแหน่งพนักงานยานยนต์       1   ตำแหน่ง

คุณสมบัติ: เพศ ชาย     อายุไม่เกิน  35 ปี

                มีใบขับขี่รถยนต์ประเภท 1 , 2 

                ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

                สามารถทำงานเป็นกะได้ 

 

                                

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ                   จำนวนหลายอัตรา

 คุณสมบัติ :   เพศ หญิง      อายุไม่เกิน  35  ปี   

                             มีใบประกอบวิชาชีพ

                      สามารถทำงานเป็นกะได้ 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

         

       

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 


 

     


 

      

dot
dot
dot
dot
Copyright © 2010 All Rights Reserved.